Poznávací zájezd do džungle

Ayahuasca Ceremonie - Registrační formulář

7 denní program - 3 Ayahusca ceremonie

Prosím, vyplňte formulář

Co se bude dít? Po vyplnění přihlášky prosím vyčkejte na výzvu k platbě zálohy. Jakmile si projdu vámi zaslané údaje a informace, budu vás kontaktovat prostřednictvím e–mailu.Obdržíte pokyny k platbě zálohy ve výši 225$.

Tato záloha slouží jako rezervační poplatek a bude odečtena z celkové ceny retreatu.

Zbytek platby se platí první den retreatu v hotovosti.

Osobní informace

Přečtěte si naše zásady:

"Žádné doplňky, žádné léky": Tento retreat zahrnuje požití rostlin, které mohou být kontraindikovány určitými léky nebo zdravotními problémy. Před návštěvou retreatu pečlivě kontrolujeme každého hosta kvůli jeho bezpečnosti. Všechny bylinné doplňky, přírodní léky a léky užívané v období 30 dnů před retreatem i během retreatu musí být Amayas před začátkem retreatu oznámeny. Všechny bylinné doplňky, přírodní léky a léky (na předpis i volně prodejné) nelze v průběhu retreatu užívat bez výslovného písemného souhlasu Amayas. Souhlasíte s tím, že všechny informace, které v přihlášce uvedete, jsou správné a aktuální a že jste uvedli všechny fyzické a psychické stavy a také všechny bylinné doplňky, přírodní léky a léky, které užíváte.
Zaškrtnutím políčka a zadáním svého jména do pole níže potvrzuji, že jsem si přečetl(a) a rozumím všem výše uvedeným lékařským informacím, a že jsem otevřeně zveřejnil(a) všechna požadovaná zdravotní a lékařská fakta. Zároveň potvrzuji, že jsem svéprávný(á) a souhlasím s pravidly retreatu Amayas. Potvrzuji, že výše uvedené informace jsou podle mého nejlepšího vědomí pravdivé a úplné. Beru na vědomí, že falšování nebo vynechání jakýchkoli relevantních informací může být důvodem k odmítnutí mé účasti na retreatu, o který se ucházím, s vrácením nebo bez vrácení peněz, podle výhradního uvážení Amayas. Tímto také prohlašuji, že beru na vědomí, že Amayas nemůže za žádných okolností a z jakéhokoliv důvodu nést odpovědnost za jakákoliv zranění či škody, ke kterým může v průběhu retreatu dojít. Beru na vědomí, že Amays není zdravotnické zařízení a jeho majitelé, zaměstnanci a zástupci nepraktikují západní medicínu a nejsou licencovanými lékaři.*

Copyright © 2024 Amayas-ecuador.com