Poznávací zájezd do džungle

Kdo je to šaman Duchovní vůdce a léčitel tradičních kultur

Slovo šamanismus, i když by se to mohlo zdát, není odvozené z jihoamerické oblasti. „Šaman“ je starověkého původu a pochází z jazyka Evenků (jazyk domorodých obyvatel Sibiře), které znamená „ten, kdo vidí“ nebo „ten, kdo zná původ“. Pokud se na slovo koukneme z akademického hlediska, šaman je „jedinec, který působí jako médium v kmenových nebo tradičních komunitách“. Postupem let se chápaní toho, co si představujeme pod pojmem šaman měnilo, podle toho, jak lidstvo interpretovalo vlastnosti šamanů.

Za šamany jsou považovány muži i ženy, kteří jsou vysoce duchovní a svůj život zasvěcují praktikám, které je přibližují k spojení s vesmírem nebo jim pomáhají lépe pochopit realitu. V Africe, Asii ale i Jižní Americe jsou šamany považování za duchovní vůdce, autority a léčitelé v kmenových komunitách.

Šamanské dovednosti

Šamanské dovednosti jsou rozšířeny mezi různými kulturami a náboženstvími, přičemž každý šaman vykazuje unikátní soubor schopností. Tyto schopnosti se mohou lišit od jednotlivce k jednotlivci a od kultury ke kultuře, ale obecně se u šamanů rozvíjejí následující dovednosti a vlastnosti v oblasti léčení:

 • Fyzické léčení: Šamani používají znalosti o přírodních léčivech, akupresurních bodech a meditačních technikách pro léčbu fyzických nemocí.
 • Léčení vírou: Tato metoda zahrnuje použití modlitby, meditace a zázračných uzdravení, která mohou zahrnovat nevysvětlitelné zmizení vážných onemocnění, jako je rakovina. Je důležité, aby se pacienti po takovémto uzdravení vždy poradili s lékařem, než přestanou užívat předepsané léky.
 • Mentální a emoční terapie: Šamani nabízejí vhledy do života pacientů, poskytují směrování nebo radu při významných životních rozhodnutích a konzultují s přírodními nebo duchovními silami, aby pacientům pomohli najít vnitřní klid a vyrovnanost.

Různé typy šamanů

Šamani slouží jako duchovní průvodci a léčitelé ve svých komunitách, přičemž se vyskytují v různých formách. Mezi nejběžnější typy patří:

 • Léčitelé: Tito šamani využívají rituály a léčivé rostliny (například ayahuasca) k odstranění fyzických a emočních problémů.
 • Duchovní vůdci: Tito šamani poskytují své společenství duchovní vedení a poradenství.

V rámci těchto kategorií se šamani mohou dále specializovat, přičemž existují různé úrovně dovedností:

 • Velcí šamani: Jsou považováni za ty nejprozíravější a nejvíce osvícené, s hlubokými znalostmi duchovního světa a praktik z různých kultur a období.
 • Středně pokročilí šamani: Ti, kteří mají střední úroveň duchovních znalostí a praktik v šamanismu, ale nedosahují úrovně velkých šamanů.
 • Začínající šamani: Tito jedinci jsou na počátku své cesty a teprve sbírají potřebné dovednosti a znalosti.

Šamani v kontextu léčení s ayahuascou

Šamani, jako hluboce respektovaní duchovní vůdci a léčitelé v tradičních kulturách, hrají klíčovou roli v používání ayahuascy, což je rituální nápoj, jenž je výsledkem unikátního spojení dvou rostlin z amazonského deštného pralesa: Banisteriopsis caapi a Psychotria viridis.

Tyto rostliny, když se sloučí, tvoří mocný nápoj, umožňující uživatelům prozkoumat duchovní a energetické světy, které jsou mimo běžný stav vědomí. Záhadou zůstává, jak se šamani v Amazonii naučili kombinovat právě tyto dvě rostliny, z nichž každá samostatně je téměř neaktivní, z tisíců možných v amazonském pralese.

Pravděpodobnost, že by se kombinace pro výrobu ayahuascy našla náhodně, je extrémně nízká – v poměru milionu ku jedné. Původní léčitelé z Amazonie však věří, že recept na přípravu tohoto nápoje byl odhalen šamanům samotnými rostlinami.

Ceremonie pod vedením pravých šamanů a průvodců

Šamani a průvodci rituálem ayahuascy jsou tradiční léčitelé označováni různými názvy, jako jsou:

 • Ayahuasquero
 •  Taita
 • Curandero
 • Onaya 
 • Maestro
 

V USA a jiných regionech mimo Jižní Ameriku, kde se konají šamanské obřady s ayahuascou, mohou být vůdci ceremonií pojmenováni odlišně, obzvláště pokud nejsou přímo spojeni s amazonskou kulturou. Termín „plastový šaman“ se používá pro osoby mimo původní komunity, které se neoprávněně vydávají za šamany bez příslušného vzdělání nebo zkušeností.

V našem týmu šamanů máme duchovní vůdce a velké šamany přímo z Ekvádoru, kteří vás bezpečně provedou celou ceremonií.

Domorodí léčitelé se k ayahuasce staví různě. Šamani si uvědomují zájem „bílých lidí“ o ayahuascové rituály a v společenství jihoamerických kultur existuje porozumění ohledně toho, že lidé západního původu budou ayahuascu užívat i nadále. Proto je důležité, aby jim bylo poskytnuto správné vedení v jejím používání. Já sama jsem měla štěstí, že jsem narazila v Ekvádoru na správné lidi, a proto chci mou zkušenost a příběh posunout i Vám.

Copyright © 2024 Amayas-ecuador.com