Poznávací zájezd do džungle

Banisteriopsis Caapi Klíčová složka v ayahuasce

Banisteriopsis caapi, známá také jako ayahuasca, yagé nebo caapi, je rostlina původem z amazonského deštného pralesa a hraje zásadní roli v tradičních šamanských rituálech a ceremoniích  po celé Jižní Americe. Tato popínavá liána je jednou z hlavních složek posvátného nápoje zvaného ayahuasca, který se po staletí používá v rituálních a léčivých kontextech.

Banisteriopsis caapi je trvalá popínavá liána patřící do čeledi Malpighiaceae. Rostlina může dorůstat do značných délek a má charakteristické listy s protistojnými listovými čepelemi. Kvetoucí květy jsou malé a bílé, plody jsou podlouhlé tobolky obsahující semena.

Psychedelické složky a mechanismus účinku Banisteriopsis Caapi a ayahusacy

Nápoj ayahuasca se připravuje z dvou hlavních rostlin: Psychotria viridis a Banisteriopsis caapi. Rostlina Psychotria viridis obsahuje halucinogenní látku zvanou DMT (N,N dimethyltryptamin), která se uvolňuje přirozeně ve stopovém množství i v našem těle. Ani požití této látky samostatné však nevyvolává takové halucinogenní účinky, protože je blokovaná žaludečním enzymem monoaminooxidázou (MAO). V kombinaci s Banisteriopsis Caapi se však do mozku dostává zmiňovaný N,N dimetyltryptamin, který způsobuje rozšířené stavy vědomí. Jednoduše řečeno, obě rostliny se svými účinky doplňují a v správné kombinaci přinášejí značné psychoaktivní účinky.

Banisteriopsis caapi obsahuje řadu aktivních alkaloidů, z nichž nejvýznamnější jsou beta-karboliny, včetně harmalinu, harmínu a tetrahydroharmínu. Tyto látky působí jako inhibitory monoaminooxidázy (MAO), což znamená, že zablokují enzym v těle zodpovědný za rozklad určitých psychoaktivních látek.

Kulturohistorický kontext a rituály

Domorodé kmeny v Amazonii, jako jsou Šuarové, Quechua, Shipibo a mnohé další, tradičně využívají Banisteriopsis caapi pro své rituální, medicínské a spirituální praxe. Rostlina má hluboký význam v jejich kulturních a duchovních tradicích a její užívání je pečlivě provázáno s rituály a ceremoniemi vedenými zkušenými šamany nazývanými i curanderos nebo ayahuasqueros.

Právě šamani hrají klíčovou roli v těchto obřadech, neboť řídí ceremonii, zpívají tradiční písně zvané icaros a pomáhají účastníkům navigovat jejich zkušenosti. Věří se, že Banisteriopsis caapi otevírá duchovní světy, umožňuje komunikaci s duchovními bytostmi a pomáhá při diagnostice a léčení různých nemocí.

Archeologické nálezy, včetně keramických nádob a rituálních předmětů, naznačují, že používání  nápoje ayahuasca, který obsahuje Banisteriopsis caapi, sahá až 1000 až 2000 let do minulosti. Vědecké studie na téma využívání této rostliny v historii jsou však omezené, a proto je obtížné určit přesný časový rámec.

Ovšem znalosti o používání Banisteriopsis caapi a přípravě ayahuasckého nápoje jsou předávány v Amazonii z generace na generaci, což zajišťuje, že tradiční praxe a kulturní odkaz zůstávají zachovány.

Copyright © 2024 Amayas-ecuador.com