Poznávací zájezd do džungle

Vítejte na cestě duševní očisty s ayahuascou

Moje cesta k ayahuasce byla dobrodružstvím plným učení a uzdravení. Nyní vnímám, že je mou misí sdílet tuto cestu s vámi a pomoci vám objevit možnosti duševní očisty, které dokážou i váš život obrátit o 180 stupňů. 

Duševní očista za pomoci ayahuascy

Ayahuasca, posvátný nápoj používaný v šamanských rituálech v Amazonii, je často spojován s procesem duševní očisty. Tato rostlina obsahuje silné psychoaktivní látky, které vyvolávají hluboké stavy vědomí, intenzivní vizuální a emocionální zážitky. Po požití ayahuascy jsou lidé častokrát konfrontování s jejich nevyřešenými psychologickými a emocionálními otázky.

Jak duševní očista probíhá

Ceremonie neboli očistné rituály s ayahuascou jsou velmi intenzivní a měl by být prováděny s respektem a v bezpečném prostředí pod vedením zkušeného průvodce nebo šamana.

Požití ayahuascy vyvolává hluboké stavy vědomí. Prožít můžete několik procesů:  

  • Proces sebereflexe: Ayahuasca umožňuje lidem ponořit se hluboko do svého vnitřního světa, což vede k významným momentům sebereflexe a sebepoznání. Uživatelé často hlásí, že během ceremonií s ayahuascou jsou schopni vidět své životy z nové perspektivy, což jim umožňuje rozpoznat a uvolnit zastaralé vzorce myšlení a chování.
  • Emocionální uvolnění: Ayahuasca může také pomoci lidem uvolnit hluboko uložené emocionální blokády a traumata. Mnoho lidí zaznamenává intenzivní emoční prožitky během ceremonií, které vedou ke katarzi a hlubokému emocionálnímu uvolnění.
  • Duchovní připojení: Ayahuasca je často vnímána jako duchovní nástroj, který pomáhá lidem spojit se se svým vyšším já, s přírodou a s celým vesmírem. Toto duchovní spojení přináší pocit celistvosti, míru a vyrovnanosti.
  • Transformace a uzdravení: Celkově lze říci, že zkušenost s ayahuascou je transformačním procesem, který podporuje osobní růst, sebepřijetí a uzdravení na různých úrovních – fyzické, emoční, mentální i duchovní.

Během duševní očisty mohou lidé prožívat různé emoce, od úlevy a míru po intenzivní pocity smutku nebo strachu. Je důležité přistupovat k tomuto procesu s otevřenou myslí, trpělivostí a laskavostí k sobě samému.

Očistný rituál: Kdo jsou průvodci očistným procesem

Na této cestě nejste sami. Mám nádherný tým zkušených šamanů a průvodců, kteří jsou tady, aby vás podpořili na každém kroku vaší cesty. Společně vytváříme bezpečné a podpůrné prostředí, ve kterém se můžete cítit svobodně a otevřít se procesu uzdravení.

Co vás čeká a jak vypadá program zájezdu  

Já sama jsem si ceremoniemi prošla, takže program je vytvořený na základě zkušeností a i díky tomu je pečlivě propracovaný.

Program je sestaven především s důrazem na podporu procesu duševní očisty. Od tradičních šamanských rituálů s ayahuascou, přes meditace, až po sdílení a reflexi v bezpečném a podpůrném prostředí našeho týmu. Vše je připraveno tak, abyste měli nejlepší možné podmínky pro svou osobní transformaci.

Vítejte na cestě k sobě. Vítejte na cestě k duševní očistě.

Copyright © 2024 Amayas-ecuador.com